Vizija

VIZIJA

Svoj položaj priznanega in zanesljivega dobavitelja orodij želimo še bolj utrditi, tako na domačem kot mednarodnem trgu.
Zagotavljati želimo prijazno, ustvarjalno in vzpodbudno delovno okolje ter možnosti izobraževanja in osebno rast zaposlenim.
Našim vedno bolj zahtevnim kupcem dobavljamo izdelke v dogovorjenih rokih, za dogovorjeno ceno in ob največji kakovosti, pri čemer okolje za doseganje ciljev temelji na mehanizmih in zahtevah mednarodnega standarda ISO 9001:2015.